فرآیند عملیات حرارتی و سختکاری

عملیات حرارتی، فرایند گرم کردن و سرد کردن فلزی جامد برای رسیدن به خواص مطلوب می‌باشد.

عواملی که باعث عملیات حرارتی می شود به شرح زیر است:

عملیات حرارتی باعث ریز کردن دانه ها می شود
باعث تنش زدایی در قطعات فلزی می شود که در فرآیند تولید پیش می آید
افزایش مقاومت در برابر سایش 
افزایش مقاومت در برابر ضربه
به صرفه بودن سختکاری فلزات به جای خرید فلولاد گران قیمت
افزایش کیفیت در ابزارهای برش 

فرآیند عملیات حرارتی و سختکاری

اصول عملیات حرارتی چیست؟

  • آستنیتی کردن به معنای حرارت دادن آهن تا رسیدن به دمای تغییر ساختار کریستالی از فریت به آستنیت
  • نگهداری فولاد در آستنیتی برای تشکیل همدما سازی
  • پایین آوردن دمای فولاد با سرعتی مشخص متناسب با خواص مورد نظر
  • افزایش دما تا دمای کمتر از دمای بحرانی
  • سختکاری فلز به صورت سطحی

سخت کاری سطحی

نوعی عملیات حرارتی است که در آن با استفاده از شرایط خاص، سطح قطعه را سخت کرد تا مناسب شرایط کاری گردد.
اما ترکیب شیمیایی داخل قطعه فلزی تغییر نمی کند.
در پایان کار قطعه ای تولید می شود که سختی سطحی مطلوب در کنار چقرمه بودن دارد.
قطعات فولادی را می شود به صورتی سختکاری کرد که در انتها از مقاومت به سایش خوبی برخوردار باشند.

آستمپرینگ روش عملیات حرارتی

یکی از روشهای بسیار کاربردی در عملیات حرارتی آستمپرینگ است.
این روش جانشین سرد کردن های سریع در عملیات حرارتی است.

 آستمپرینگ مراحلی دارد از جمله:

1- آستنیته کردن فولاد

2- سریع سرد کردن در حمام نمک مذاب یا روغن داغ تا دمایی بلافاصله قبل از دمای شروع تشکیل

سخت کاری و عملیات حرارتی جهان فولاد

سخت کاری جهان فولاد ارائه دهنده خدمات نوین سخت کاری فلزات با کیفیت بی نظیر و دقت بالا